پیشنهاد کردن ایران تصادف اعتراف تحقیقات

پیشنهاد کردن: ایران تصادف اعتراف تحقیقات شکایت کردن اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی دزدی ژن‌ها به وسیله باکتری‌های روده

محققان در یافتند باکتری‌های موجود در روده ژن‌های مارا به دزدی می‌برند و آن‌ها را کنترل می‌کنند. 

دزدی ژن‌ها به وسیله باکتری‌های روده

دزدی ژن ها به وسیله باکتری های روده

عبارات مهم : محققان

محققان در یافتند باکتری های موجود در روده ژن های مارا به دزدی می برند و آن ها را کنترل می کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس الرت، محققان دریافتند یک ماده شیمیایی که به وسیله باکتری های بافایده موجود در سیستم گوارشی ما تولید می شود، کروموزم های موجود در سلول های اطراف را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع این ماده به غیر از روده تنها در مغز انسان وجود داشته و عملکردی شبیه به یک سوییچ اپی ژنیک دارد که می تواند ژن ها را فعال و غیرفعال کند.

دزدی ژن‌ها به وسیله باکتری‌های روده

هنگامی که فیبر موجود درمیوه ها به وسیله میکروب های درون روده تجزیه می شود، مولکول های ارگانیک کوچک موسوم به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید می شوند. این اسیدهای چرب منبع مهم انرژی جهت سلول های روده هستند، ولی وجود آن ها بر کروتونیلاسیون ژنوم نیز تاثیر می گذارد.

کروتونیلاسیون یک فرایند ویرایش ژنتیکی است که اخیرا شناسایی شده است و تا حدی شبیه به متیلاسیون هست. هردو فرایند عوض کردن نکرده کد ژنتیکی، نحوه توصیف ژن ها را از طریق عوض کردن ساختار شیمیایی محیط آن ها دستکاری می کنند.

محققان در یافتند باکتری‌های موجود در روده ژن‌های مارا به دزدی می‌برند و آن‌ها را کنترل می‌کنند. 

محققان جهت اطمینان از اثرگذاری باکتری های روده بر ساختار ژنتیکی بدن، مقادیری از آنتی بیوتیک را به موش های آزمایشگاهی تزریق کردند که بخش عمده باکتری های موجود در روده آن ها را از بین برد. در نتیجه این اقدام میزان اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و همچنین فرایند کروتونیلاسیون در روده موش ها کم کردن یافت.

این تحقیقات درک بهتری از رابطه بین رژیم غذایی و تغییرات ژنتیکی را به دست می دهد.

واژه های کلیدی: محققان | باکتری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs